Bli din egen gasolinspektör!

Gasol från AGA är ett miljövänligt och effektivt bränsle som med gott omdöme och några enkla tumregler också är väldigt säkert. Vi har sammanställt fem steg som gör dig gasklar och redo att använda din gasolutrustning på ett tryggt sätt.

Börja här »
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5

Låt alltid flaskan stå upp

Alla gasolflaskor från AGA har en säkerhetsventil som förhindrar att de sprängs vid en brand. För att säkerhetsventilen ska fungera på rätt sätt ska du alltid hantera och förvara gasolflaskan stående. Se även till att flaskan står stadigt. Är den i bruk är detta särskilt viktigt och du bör också säkra den anslutna slangen så den inte riskerar att ryckas loss och orsaka en stor läcka.

Placering av gasolflaskan

Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna och gasol läcka ut. Förvara därför aldrig gasolflaskan under grillen eller på platser där temperaturen kan bli upp mot 65° C, till exempel på inglasade balkonger.

Rätt tryck

För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din gasolutrustning (grill, värmare, kylskåp etc.) ska du koppla in en tryckregulator. I bruksanvisningen till din gasolutrustning hittar du rätt arbetstryck samt uppgifter för val av tryckregulator och hur den kopplas in.

Gör ett läcktest

Den största risken vid normal användning av gasol är att det läcker i slangar och anslutningar. Gör ett läcktest på slangen med t.ex. såpvatten eller AGA:s TL4 spray inför varje säsong och med jämna mellanrum därefter. Läcktestet utförs genom att du sprutar på läckspray eller såpvatten på stället du vill kontrollera. Kommer det fram bubblor på stället betyder det att det finns en läcka. Utöver detta ska du vid varje flaskbyte utföra en täthetskontroll av anslutningen till flaskan.

Stäng ventilen

Stäng alltid flaskventilen när du inte använder utrustningen.

Bli gasklar med 5 enkla steg